Wydanie zewnętrzne

Dokument WZ, czyli wydanie zewnętrzne, powinien pojawić się za każdym razem, gdy towar opuszcza magazyn. Jest to bardzo ważny dokument, dzięki któremu księgowość nie ma problemu z wystawieniem faktury sprzedaży. Jakie elementy powinno zawierać wydanie zewnętrzne?

Dlaczego WZ jest tak ważna?

Wydanie zewnętrzne jest dokumentem, który wystawiany jest przez magazyniera za każdym razem, gdy towar opuszcza magazyn. To na podstawie WZ zostanie wystawiona faktura, która jest dokumentem uznanym za dowód księgowy.

Koniecznie trzeba pamiętać, że błędy, które powstaną w dokumencie wydania zewnętrznego zostaną powielone na fakturze, co przyczyni się do błędnego rozliczenia podatku VAT lub podatku dochodowego.

Jakie elementy powinna zawierać WZ?

Wydanie zewnętrzne musi być sporządzone zgodnie ze wzorem, by było ważnym dokumentem. Księgowość jest w tej kwestii bardzo wymagająca. Jest to podstawa do wystawienia faktury VAT, która jest dokumentem księgowym, niezbędnym do ustalenia kosztów i dochodów zapisywanych w księdze przychodów i rozchodów.

Bardzo ważnym elementem WZ jest data. Należy wpisać nie tylko datę wystawienia dokumentu, ale również datę wydania towaru. Nie można zapomnieć o kolejnym numerze dokumentu, który pomaga porządkować księgowość.

Kolejne dane, które umieszczamy na dokumencie wydania zewnętrznego powinny w dokładny sposób określać towar. Rodzaj towaru, jego ilość oraz oznaczenie wewnętrzne. Warto również umieścić informacje o dacie produkcji oraz sposobie pakowania. Ważnym elementem WZ jest podanie sumarycznej wagi towarów (waga netto) oraz wagi wraz z opakowaniem (waga brutto).

Wydanie zewnętrzne musi również być opatrzone podpisem osoby, która jest upoważniona do wystawienia WZ. Część firm umieszcza również adnotację, że kierowca zabierający towar nie ma żadnych zastrzeżeń do sposobu jego zapakowania, rozmieszczenia oraz wagi ładunku.

WZ wyłącznie w jednej sytuacji może stanowić dokument księgowy. dotyczy to sytuacji, gdy odbiorca otrzyma towar i dokona jego sprzedaży jeszcze przed wystawieniem faktury.

Poprawnie wypełniony dokument wydania pozwala na zakwalifikowanie towarów jako koszt. Niekompletna WZ nie może zostać potraktowana jako dokument księgowy. W takiej sytuacji konieczne jest wystawienie faktury.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here