Limity amortyzacji samochodów osobowych

Amortyzacja to jedna z procedur księgowych polegająca na rozłożeniu w czasie większego wydatku firmowego. Wskazuje się, że tylko w nielicznych wypadkach możliwe jest zastosowanie odpisu jednorazowego. Dotyczy to w szczególności zakupu nowych materiałów, jak również opłacenie cudzych usług. Na ogół jednak każdy środek trwały, który służy produkcji, powinien zostać amortyzowany.

Duże znaczenie ma fakt, iż niedopełnienie tego obowiązku może rodzić rozmaite problemy natury fiskalnej. Przede wszystkim sztucznie zaniżony wynik finansowy może zostać zakwestionowany przez organy podatkowe, wskutek czego ewentualna kontrola może zakończyć się wystawieniem mandatu skarbowego. Dlatego warto poprosić księgowego, aby każdy większy wydatek został należycie ujęty w księgach rachunkowych. Tylko wtedy istnieje pewność, że działalność spółki bądź przedsiębiorcy działającego samodzielnie nie zostanie poddana ścisłej kontroli organów skarbowych.

Warto mieć jednak na uwadze, iż do prawidłowego stosowania odpisów amortyzacyjnych niezbędna jest wnikliwa lektura aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Zmieniają się one bardzo dynamicznie, dlatego wszelkie nowelizacje trzeba śledzić na bieżąco. Niedawno został wprowadzony limit amortyzacji samochodów osobowych. Tym samym został wyznaczony górny pułap, którego nie można przekroczyć. Jeżeli tak się stanie, właściwy miejscowo Urząd Skarbowy może zakwestionować wpisanie danego wydatku w koszty. Wtedy konieczne będzie złożenie korekty i ponowne wyliczenie należnego na rzecz budżetu podatku.

Wskazać należy, iż aktualnie możliwe jest dokonanie odpisu amortyzacyjnego na samochód w kwocie około osiemdziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli ustawowa kwota zostanie przekroczona, należy zaniechać wpisywania w księgi pozostałej części. Jednocześnie warto wiedzieć, że ustawodawca przewidział dużą preferencję dla firm stosujących ekologiczne praktyki. Otóż w sytuacji, gdy flota pojazdów obejmuje samochody elektryczne, możliwe jest ich odpisanie do wysokości kwoty równoważnej trzydziestu tysiącom euro.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here